top of page
Search
  • Writer's pictureSophie & Maria

Så går du från Fear till Fearless: 3 konkreta tipsIdag känner många av mycket rädsla och oro.

Kanske gör du också det? 

Vi är alla medvetna om den senaste tidens dramatiska och omvälvande förändringar på grund av Coronaviruset. Detta innebär påfrestningar och stress för varje individ, om än i olika grad och utsträckning. 

Vi vill med denna artikel hjälpa dig att stärka ditt mindset och få insikt om hur du på bästa sätt kan försätta dig i ett tillstånd, ur ett biologiskt perspektiv, där du når de förmågor som bäst kommer hjälpa dig att ta dig framåt, lösa problem och må bra. 

För det är utifrån vår hjärnas fulla potential som vi har möjlighet att vara kreativa, hitta lösningar, nå vår empati och intuition samt fatta kloka beslut. Det är när du är fearless som du når din fulla hjärnkapacitet och fulla potential. 

Men låt oss börja med grunderna...

Tänk dig tillbaka till savannen, du var ute på jakt och plötsligt stod en tiger framför dig. Ett rejält hot! På en millisekund kopplas den bakre, primitiva delen av din hjärna på. Utifrån den delen av hjärnan agerar du instinktivt. Eftersom du är rädd och står framför en livshotande tiger kommer du agera på impuls - du kommer att fäkta, fly eller frysa. Du har gått in i så kallat ‘fight or flight mode’ eller som vi brukar säga, ett fear-based mindset, som har till syfte att få dig att överleva. 

För att maximera din överlevnad kommer kroppen att stänga ner främre delen av hjärnan och aktivera det sympatiska nervsystemet (det slås på då kroppens krafter behövs). Stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol utsöndras medan din puls och blodtryck höjs. 

Kort och gott: hjärnan och kroppen ställer in sig på att kämpa mot ett hot eller fly från det. 

Den främre delen av hjärnan står för utveckling, nytänkande och möjligheter. Här har du förmågor som kreativitet, problemlösningsförmåga och empati. Briljanta förmågor – men de tjänar dig inte när du står framför ett hot (du ska liksom inte bli kreativ framför en tiger). Därför ser hjärnan till att du helt enkelt inte når den främre delen när du står framför tigern. 

Problemet är att hjärnan kan inte skilja på verkligt hot eller ett du tänker dig

Din hjärna förstår inte skillnaden mellan en livshotande fara såsom en tiger eller buss som håller på att köra över dig. Eller en kritisk kollega, en pandemi, en oro för ekonomin eller en alltför lång att-göra-lista. Din kropp kommer att uppleva alla dessa händelser som en stress och därmed ett hot. Och när kroppen är rädd och stressad kopplas biologin på, dvs du går in i ‘fight or flight mode’.

Hur rustade är vi utifrån den platsen att fatta kloka beslut? Att nå vår kreativitet och problemlösningsförmåga? Att fatta förnuftiga beslut som tar hänsyn till andra? 

I de flesta fall idag behöver vi inte springa från ett hot eller stanna och slåss. Istället behöver vi nå vår kreativitet, intelligens, intuition, empati och problemlösningsförmåga. Detta gör vi genom att komma in i ett fearless tillstånd. 

Detta handlar inte om positivt tänkande eller att ignorera tragedier eller allvarliga händelser i livet, såsom att ha blivit av med jobbet eller en skilsmässa. Det handlar istället om att förstå vår biologi och att kunna rusta oss för att agera så klokt och konstruktivt som möjligt. Att kunna nå den främre delen av hjärnan, även när det krisar, är nyckeln till att få de resultat du vill ha. Du kan inte kontrollera det som händer dig, men du kan kontrollera hur du väljer att agera.  

Fearless before action 

För att få de bästa resultaten, både privat såväl som professionellt, är det smart att se till att du har tillgång till din främre del av hjärnan. Det bör därför alltid vara din prioritet att vara i ett fearless tillstånd innan du agerar. 

Detta kan låta självklart i teorin, men kännas svårt att få till i praktiken. Varför är det så?

En del av svaret är att det kräver uppmärksamhet och medvetenhet. När du märker att du går in i ett fear-based tillstånd ska du se det som en varningssignal och ett meddelande till dig själv att det är dags att stanna upp och bryta mönster.

En annan del av svaret är att vi är väldigt präglade av stress och press. Vi har fått lära oss av samhället att det är naturligt att vara stressade, ibland till och med lite av en status. Vi kan motiveras av ett visst mått av stresspåslag, men det är inte hållbart i längden. Vi måste hitta en plats där vi kontinuerligt har tillgång till vår fulla potential. 

Konkreta tips på hur du blir mer fearless

Nedan kommer 3 enkla, men kraftfulla tips på hur du försätter dig själv i fearless tillstånd. 

Ditt fokus: Vart ligger ditt fokus? På problemet eller lösningen? Är det en möjlighet eller ett hot? Är det en lärdom eller ett misslyckande? 

Ditt språk: Var uppmärksam på hur du pratar kring en situation. Använder du ordet problem eller utmaning? Har du ett språk som tenderar att utmåla allt som “svart eller vitt”, exempelvis “Allt går dåligt nu”, “Jag klarar ingenting”, “Det kommer aldrig att lösa sig”, “Min ekonomiska situation kommer aldrig bli bättre“, “Jag kommer alltid att må så här”, “Jag kommer aldrig att träffa nån”? 

Du kan aktivt förändra ditt språk och därmed förändra hur din hjärna uppfattar situationen. Exempelvis “Saker brukar lösa sig för mig”, Jag behöver inte lösa det här just nu. Jag har löst liknande situationer tidigare” 

Din fysiologi: Hur pratar du när du är stressad? Snabbt eller långsamt? Vilket tonläge har du? Hur är din hållning, rak eller ihopsjunken? Vart har du blicken, högt eller lågt? Håller du huvudet högt eller kollar du ner i marken? 

Faktum är att du har ett tydligt kroppsspråk när du är i fear-based och ett annat när du är i fearless. Genom att aktivt ändra och “härma”/kopiera kroppsspråket som präglar fearless så kan du hjälpa dig själv att komma in i ett fearless mindset. 

Ett intressant experiment från Harvard social scientist visar att en så enkel sak som att stå i så kallad “Superhjälte-position” i 120 sekunder ökar testosteron med ca 20% och minskar kortisol (ett stresshormon) med ca 25%. (källa)

Jobba smartare och mer intelligent, inte hårdare

Tänk på en situation eller något i ditt liv som du tycker är jobbigt. Börja med ett av våra tips ovan – ditt språk, ditt fokus eller din fysiologi – och börja förflytta dig från fear till fearless. När du använt ett av verktygen, prova ett andra och därefter ett tredje. Prova och se vilket verktyg som funkar bäst för dig i just din situation. Och framförallt, ta oss inte på orden - testa själv! 

Vill du ha fler verktyg, tips och inspiration på hur du kommer in i fearless och når en större del av din potential?  Få vår gratis snabbguide "5 effektiva sätt att bli mer Fearless idag".


Skriven av Sophie Rosén-Hellström & Maria Stenvinkl

101 views0 comments

Comments


bottom of page