En företagskultur är direkt kopplad till organisationens effektivitet och attraktivitet. Det är kulturen som skapar förutsättningarna för att lyckas – som individ, som team och som företag. Vi ger konkreta verktyg och modeller som stärker individen såväl som gruppen och hjälper er att skapa en kultur där medarbetare trivs, utvecklas och känner att de kan bidra.

våra tjänster

1.

2.

3.

FÖRELÄSNINGAR: Inspireras av intressanta, tankeväckande föreläsningar som skapar motivation och som öppnar upp för en positiv förändring hos individen och teamet. Dessa föreläsningar brukar vara mellan 30 minuter och 2 timmar.

INTERAKTIVA WORKSHOPS: Här går vi från teori till praktik med hjälp av konkreta övningar och verktyg som medarbetare och ledare kan använda direkt. Dessa brukar vara mellan 2-8 timmar.

FÖRÄNDRINGSPROGRAM: I detta program arbetar vi tillsammans under en längre tid (minst ett par månader). Vi börjar med en förstudie och sedan arbetar vi aktivt och kontinuerligt för att skapa en bestående och positiv kulturförändring.

Vill du veta vad våra kunder tycker om oss? Fortsätt scrolla.

Vill du ladda ner vår företagspresentation?

Klicka nedan.